czytać na głos

Dlaczego przewracają się zdrowe drzewa? Sama jego wysokość nie czyni tego. Czynnik ryzyka nazywany jest cienkością. Zgodnie z obliczeniami biomechaniki Forschungszentrum Karlsruhe wokół Clausa Mattheza zależność wysokości (H) od grubości odkształcenia (D) ma decydujące znaczenie dla stabilności drzew. Jeśli ten stosunek H / D wynosi od 25 do 35, drzewo uważa się za stabilne. Na przykład sekwoja w Ameryce Północnej ma wysokość do 110 metrów, ale u stóp mierzy od 3 do 4 metrów. Odpowiada to stabilnemu współczynnikowi H / D wynoszącemu około 30. Pojedyncze drzewa zwykle nie mają problemów z odchudzaniem. Ale w gęstych drzewostanach i gęsto posadzonych alejach drzewa, napędzane przez konkurencję o światło, szybko rosną. Grubość łodygi nie może wzrosnąć wystarczająco, ponieważ brakuje odpowiednich składników odżywczych. Ponieważ przy małych i wysokich koronach powstające tam składniki odżywcze nie mogą dotrzeć do dolnych części pni. Wynikająca z tego ciężkość szczytowa nie stanowi zagrożenia, dopóki drzewa wspierają się w gęstym lesie. Niebezpieczeństwo grozi jednak, jeśli las zostanie wyczyszczony lub nawet las zostanie zwolniony.

Hans Groth

© science.de

Zalecane Wybór Redakcji