Amerykański zespół fizyki z powodzeniem zbadał początek fuzji dwóch komórek za pomocą promieni rentgenowskich. Stykające się błony dwóch komórek tworzą badanie, najpierw kanał, który ma kształt klepsydry, podają w czasopiśmie naukowym Science (tom 297, s. 1877). Naukowcy mają nadzieję, że lepsze zrozumienie fuzji komórek pozwoli na kontrolowane dostarczanie leków bezpośrednio do wnętrza komórki. Grupa naukowców pod przewodnictwem Huey Huanga z Rice University przeprowadziła eksperymenty z National Synchrotron Light Source w Brookhaven National Laboratory w Nowym Jorku. Najpierw naukowcy stworzyli mały kryształ błon fosfolipidowych. Błony te przypominają błony komórkowe ludzkich komórek i mogą być obrazowane za pomocą promieni X synchrotronu.

Następnie naukowcy zastosowali procedurę odwodnienia, aby zainicjować stopienie dwóch płaszczyzn błony kryształu. Zmianę struktury przestrzennej dwóch płaszczyzn można śledzić bezpośrednio za pomocą promieni rentgenowskich. Stapianie błon jest zatem inicjowane przez utworzenie kanału w kształcie klepsydry.

Błony komórkowe składają się z podwójnej warstwy cząsteczek tłuszczu przeplatanych różnorodnymi białkami błonowymi. Niewiele wiadomo o strukturze tych bardzo ważnych biologicznych elementów budulcowych. Jednym z największych problemów jest to, że błony komórkowe i białka błonowe są trudne do wykrystalizowania. Dlatego naukowcy musieli zastosować szereg sztuczek, aby kryształ membrany był wystarczająco duży do analizy rentgenowskiej.

Promieniowanie rentgenowskie jest stosowane od kilku dziesięcioleci do badania biologicznych elementów budulcowych, takich jak białka. Jednak zawsze muszą mieć uporządkowaną, krystaliczną strukturę. Promienie X wytwarzają regularny wzór dyfrakcyjny podczas interakcji z kryształem. Metodę matematyczną zwaną transformacją Fouriera tego wzoru można następnie zastosować do określenia trójwymiarowej struktury przestrzennej biologicznych elementów budulcowych. pokaz

Stefan Maier

© science.de

Zalecane Wybór Redakcji