Tkanka mózgowa komórek mózgowych jest najwyraźniej mniej jednorodna niż wcześniej podejrzewano: komórki nerwowe w mózgu osoby różnią się znacznie tak zwanymi powtarzalnymi sekwencjami DNA, jak odkryli Nicole Coufal z Salk Institute w La Jolla. Przez te sekwencje rozumie się pewne sekcje genomu, które powtarzają się kilka razy i że naukowcy dotychczas nie przypisywali większego znaczenia ludzkiemu organizmowi. Duże różnice zaobserwowane w tych sekwencjach rzucają nowe światło na ewolucję ludzkiego mózgu i pojawienie się indywidualności. Genom każdej komórki zwykle pozostaje stały po jej wczesnym rozwoju. Wyjątkiem są wyspecjalizowane komórki układu odpornościowego. Ich zadaniem jest wykrywanie antygenów i tworzenie zgodnych przeciwciał. Są zatem zależne od zmienności w celu zwiększenia zakresu możliwych przeciwciał. Wszystkie inne komórki zmieniają swój genom krótko po utworzeniu, ale już nie. Istnieją więc małe różnice między komórkami ciała tej samej osoby, ale ogólnie są one identyczne.

Międzynarodowy zespół wokół Coufal odkrył również nieoczekiwanie dużą różnorodność genetyczną komórek mózgowych. Badane komórki były bez wątpienia tego samego osobnika, ale różniły się powtarzalnymi segmentami DNA zarówno między sobą, jak i od komórek serca i wątroby. Rola tych sekcji jest nadal niejasna. Naukowcy uważają, że jest to ważne dla organizmów niższych, takich jak drożdże lub rośliny, ale raczej nieistotne dla ludzi, mimo że około 50 procent ludzkiego DNA składa się z powtarzających się elementów. Powtarzające się sekwencje zostały zatem uznane za pozostałości ewolucji podobne do kątnicy.

Wyniki rzuciły nowe światło na rolę powtarzalnych sekwencji, które najwyraźniej są ważniejsze niż wcześniej sądzono. Ponadto wyniki mogą dostarczyć nowych informacji na temat rozwoju mózgu oraz rozwoju chorób neuronalnych i procesów starzenia. Mogą również wyjaśnić, w jaki sposób powstaje indywidualność ludzi. Między innymi ma to swoje źródło w mózgu, ale do tej pory ani neurobiologowie, ani genetycy nie mogą powiedzieć nic bardziej precyzyjnego.

Nicole Coufal (Salk Institute w Kalifornii) i wsp .: Nature, doi: 10.1038 / nature08248. ddp / wde - reklama Martina Bisculm

© science.de

Zalecane Wybór Redakcji