Czytaj Odchodzący ze szkoły są całkowicie nieprzygotowani na kwestie etyczne związane z postępem nauki, ostrzega Uniwersytet Londyński w raporcie śledczym. Chociaż uczniowie z pewnością mają opinię na tematy takie jak eksperymenty na zwierzętach lub klonowanie, ale często jest powierzchowna i nie ma solidnego zaplecza naukowego. Ponadto uczniom na ogół brakuje zainteresowania bieżącymi sprawami. Sześćdziesiąt procent ankietowanych nauczycieli potwierdziło, że w szkole etyka nauki była niedostatecznie traktowana. Najczęściej omawiane tematy w klasie to AIDS, inżynieria genetyczna i zaburzenia odżywiania. Jednak kwestie wybuchowe, takie jak przeszczep tkanek ze zwierząt na ludzi lub depresja, zostały zignorowane.

Zwłaszcza nauczyciele przedmiotów ścisłych nie uważają, że ich zadaniem jest włączenie takiej etycznej dyskusji do nauczania. To i tak jest skomplikowane, więc lekcje te powinny być „wolne od wartości”, jak zwykle. Z drugiej strony nauczyciele innych przedmiotów stwierdzili, że etyka nauki w ich przedmiocie była raczej drugorzędna.

Susanne Donner

© science.de

Zalecane Wybór Redakcji